trợ giúp với SB!

ZhongCheng

New Member
Chức năng dành cho thành viên
/ignore [ Tên ]:Không hiển thị những lời nói của người mà mình hok mốn nói chuyện
/unignore [ Tên ]: hiển thị những lời nói của người đó
/me : nói với dòng chữ có hiệu ứng( không hiện thời gian )
Chức năng PM: Nhấp chuột trái vào tên người muốn PM.Rồi chat như thường.Khi nào không muốn PM thì bấm vào [X]
Sửa lời nói của mình:nhấp 2 nhích vào lời nói của mình.Chỉ sửa được lời nói của mình chứ ko sửa được của người khác

Chức năng dành cho admin, smod, mod
Sửa lời nói:nhấp 2 nhích vào lời nói muốn sửa(sửa ai cũng được)
/notice : Post chú ý , thông báo trên SB
/removenotice :
/prune : xóa shoutbox
/prune [Tên]: xóa những lời nhắn của [tên]
/ban [Tên] : banned [Tên]
/unban [Tên] : giải ban cho [Tên]
/silence [Tên]: buộc một thành viên chỉ nói một mình,người khác không nghe thấy nhưng vẫn coi được shoutbox
/unsilence [Tên]:cho [Tên] nói lại bình thường
/ignore ID : Ko đọc Mes của thành viên ID
/unignore ID : ngược với ignore
 

Bạch Dương

New Member
Khả năng 1 số lệnh ko sài đc
/prune [Tên]: xóa những lời nhắn của [tên]
cái này dùng ID hay hơn
/prune 1000189
xóa các nội dung chat của Bạch Dương đó
Chú ý : (ID = số thứ tự member)
 
Last edited:
Top