nhc

  1. G.Dragon

    AE ơi Nhạc sống Kim Bôi quê ta

    http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yNC83L2UvInagaMEN2U3N2FkOTU5MjNhZDMyZWJhYjM3MDM4ZTY0YjUyZDYdUngWeBXAzfE5oYWMgmUsIC29dUngZyBraW0gYm9pfEFdUngaCBIWeB8OgWeBiB8MXwz
  2. hoabinh.afc

    Trò chơi âm nhạc: Liên khúc ĐẦU - ĐUÔI

    Ngày gì mà ngồi buồn xo ro luôn không biết làm chi, hát hò thì bài nào cũng chỉ thuộc có dăm ba câu. Chơi hát liên khúc đi cả nhà, dễ lắm, hát say sưa luôn, lúc nào bí chơi màn hai. :kbo (6): Cách chơi: Người mở hàng (chắc chắn là mình) hát hai - bốn câu trong một bài hát bất kỳ, khi kết...
Top