New profile posts

ôi thật á, anh vẫn tgia à, hic em giờ bận tối mặt, dạo đó tưởng off 1 năm rồi tiếp tục, ai dè ko còn tgian mà thở nữa
chuẩn đó cưng. đc gặp trà đá rồi còn gì. muốn lấy phù hiệu voluntie k. anh cho :))
nghe tên nick hình như đợt offline ở bên nhóm volunteer yeuhoabinh mình gặp bạn rồi thì phải, đúng ko bạn? :)) sr nếu nhớ nhầm nhá
V
vậy t là một ng kim bôi nè bạn có mún tiếp xúc không???
V
vậy t là một ng kim bôi nè bạn có mún tiếp xúc không???
V
vậy t là một ng kim bôi nè bạn có mún tiếp xúc không???
N
kim tiến :( ai vậy ta?? Nhìn lạ lạ à nha
Top