Bạch Dương

New Member
Hướng dẫn các lệnh quản lý chatbox
Các mod và smod nên đọc để sử dụng tôí ưu các quyền hạn của mình tại chat bux

Dưới đây là các lện thông dụng


1. Xóa chatboxXóa các nội dung chat của 1 thành viên nhất định ( VD Xóa toàn bộ nội dung chat của thành viên có ID là 125 )
prune 125
2. Tạo thông báo tren chatbox ( Dòng Tin VỊt )
/notice + Lời nhắn
VD: /notice Cong ty TNHH ABC


3. Chèn link ẩn

/notice Mỗi tuần một nhân vật- Nhân vật tuần 1: Admin Riengmotgoctroi - Các bạn trẻ click vào <a href="http://kimboionline.com/dd/showthread.php?13055-Tuan-1-Phong-van-admin-Rieng-Mot-Goc-troi&goto=newpost" target="_blank">ĐÂY</a> để tham gia phỏng vấn.
hoặc
4. Ban thành viên vi phạm

Cấm chat 1 thành viên /ban tên nick cần ban

VD ban nick trưởng bản vì tôị ngáo ngơ ta gõ lệnh ( nhưng thường là ta chúng ta ko ban đc thằng đó :)) )Bỏ lệnh cấm chat: /unban tên nick/unban Trưởng Bản
5. Hướng dẫn thêm màu cho dòng thông báo để nó đẹp, chèn vào code

/notice <font color=red><b>Lởi nhắn</font></b>

Thay red = màu mà bạn thích!

Chữ nghiêng <i> text </i>
Chữ gạch ngang <s> text </s>

Rieng1goctroi cách đây 2 tiếng #19 [x]
Ở mục 4 nên Ban theo ID em ạ.
VD ta ban nick trưởng bản
 
Last edited:

Bạch Dương

New Member
Bổ xung thêm cái lệnh xóa nôị dung chat của từng thành viên
VD muốn xóa tất cả các nội dung chat của thành viên ta gõ lệnh /prune ID
Cụ thể muốn xóa tn của anti_love ta gõ /prune 1000189
#
anti_love
has just pruned all messages by
anti_love
#
 
Top