Máy tính là giống cái

Shinichi

<font color="red">I Love Arsenal</font><img src="h
Máy tính là giống cái

Lâu nay nhiều người sử dụng máy tính mà không biết nó là giống đực hay giống cái.

- Mọi sai sót nhỏ nhặt nó cũng không bỏ qua và phải bắt sửa bằng được mới tiếp tục làm việc.


- Báo lỗi "Bad command or filename" mà chẳng bao giờ có lý do rõ ràng.
- Để máy luôn tốt thì phải thường xuyên nâng cấp và mua phụ kiện cho nó.
Từ ba điều trên có thể kết luận máy vi tính là giống cái vì đặc tính rất phụ nữ gồm "Chấp vặt, khó hiểu và hay vòi vĩnh". :biggrin:
 
Top