Download file trên Youtube trực tiếp từ điện thoại của bạn!

Shinichi

<font color="red">I Love Arsenal</font><img src="h
Mobile File Loader

Download file trên Youtube để xem trên điên thoại> Tested on N97

Thật tuyệt vời khi bạn có thể download các video clip yêu thích trên trang chia sẻ video Youtube với các định dạng khác nhau phù hợp với điện thoại để thưởng thức hoặc bắn sang cho bạn bè>

Bước 1. Search file video muốn dơnload trên Youtube
Bước 2. Xem trước video muốn download
Bước 3. Chọn một định dạng thích hợp
Bước 4. Chọn đường dẫn lưu file
Bước 5. Quá trình download bắt đầu

 
Top