Shinichi

<font color="red">I Love Arsenal</font><img src="h
Red Skyhawk HM (HM ưng đỏ). Lai tạo bởi Sarawut Angkunanuwat (Siamimbellis) - Thái Lan.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Extended Green HM (HM xanh lục mask). Lai tạo bởi Victoria Parnell (Bettysplendens) - Mỹ.


Platinum black HMPK (HMPK bạch kim - đen). Lai tạo bởi Su**** Khumhom (Bluebetta) - Thái Lan.


Marble blue HM (HM cẩm thạch xanh). Lai tạo bởi Markus Gutzeit - Đức. Giải nhất thể loại cá HM đa sắc tại triển lãm lần thứ 2 của Câu Lạc Bộ Những Nhà Lai Tạo HM (EHBBC) tháng 9/2004.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Mustard Gas HM. Lai tạo bởi Lapheng & Pa Lor Xiong (Topbettas) - Mỹ.


Royal blue metallic HM (HM xanh dương mask). Lai tạo bởi Marcel van den Bossche (Magicbetta) - Bỉ.

Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Extended Red HM (HM đỏ toàn thân). Lai tạo bởi Marc Ibara - Hawaii.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Copper BF HM. Lai tạo bởi Ploybettas - Thái Lan.


Blood red Trad. PK (Plakat truyền thống màu đỏ huyết). Lai tạo bởi Dong2002 - Thái Lan. Cá có màu đỏ nổi bật và hầu như không dính đen.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Black lace DT HM (HM Đuôi kép Đen Viền). Lai tạo bởi Nipon Boontiang (Thái Lan).


Bicolor DR-CT (Đuôi tưa - tia đôi nhị sắc). Lai tạo bởi Phil Ngo và Indrata - Singapore & Indonesia.


Halfsun PK CT (PK đuôi tưa - bán dương). Lai tạo bởi Sanya Ponpal (Interbettas) - Thái Lan. Được đánh giá là một trong những con PK đuôi tưa chất lượng nhất.


Nhân kỷ niệm một năm thành lập, tháng này có 5 con được chọn từ mỗi thành viên ban quản trị diễn đàn.

Black/blue marble HMPK (HMPK cẩm thạch đen/xanh). Lai tạo bởi Donny Adriaans - Bỉ.


Cambodian multi DR-CT (Đuôi tưa tia đôi cambodian). Lai tạo bởi Ilse Hoekstra - Hà Lan.


Green lace DR-CT (Đuôi tưa tia đôi xanh viền). Lai tạo bởi Annieka Holdinga - Hà Lan.


Platinum multi/pastel HMPK (HMPK đa sắc/phấn bạch kim). Lai tạo bởi Joep van Esch - Hà Lan.


Blue/red multi HMPK (HMPK xanh/đỏ đa sắc). Lai tạo bởi Bas Schurink - Hà Lan.


Giải cá đẹp nhất trong triển lãm lần thứ 4 của EHBBC.

Extended Red HM (HM đỏ toàn thân). Lai tạo bởi Sarawut Angkunanuwat (Siamimbellis) - Thái Lan. Thể loại thương mại.


Metallic green HM (HM xanh lục mask). Lai tạo bởi Markus Klein (Growbetta) - Đức. Thể loại thường.


Black Green Lace Mask (Mask đen viền). Lai tạo bởi Su**** Khumhom (Bluebetta) - Thái Lan.


Mustard gas CT (đuôi kép MG). Lai tạo bởi Stingrays - Singapore.


Inverse butterfly cambodian red (cambodian bướm nghịch). Lai tạo bởi Sarawut Angkunanuwat (Siamimbellis) - Thái Lan. Viền vây màu đỏ thay vì trắng như thông thường nên gọi là "nghịch".
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Extended red HM (HM đỏ toàn thân). Lai tạo bởi Su**** Khumhom (Bluebetta) - Thái Lan. Cá có bộ vây cực kỳ cân đối.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Black/red multi BF DT (đuôi kép bướm đa sắc đỏ/đen). Lai tạo bởi ****pat Sangmanee (Black_knight) - Thái Lan.


Yellow OHM (OHM vàng). Lai tạo bởi Naiyana Thanarongkacharoen - Thái Lan. Cá có bộ vây cực kỳ cân đối.

Green OHM (OHM xanh lục). Lai tạo bởi Vinita Tippimul (Nicebettas) - Thái Lan.


Orange HM (HM cam). Lai tạo bởi Sarawut Angkunanuwat - Thái Lan. Cá đoạt giải thưởng lớn tại triển lãm Betta ở Singapore 5/2006.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Turquoise OHM (OHM xanh ngọc). Lai tạo bởi David Wong - Malaysia.Super White Platinum HMPK (HMPK bạch kim siêu trắng). Lai tạo bởi Rung Keereelang - Thái Lan.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Blue/red King CT (King đuôi kép xanh/đỏ). Lai tạo bởi Kelson Say (Kelsonbettas) - Singapore.
Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn

Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn

Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn


Grizzle PK CT (Plakat đuôi tưa muối tiêu). Lai tạo bởi Daniella Vereeken - Bỉ.
 
Top