Công Tác Xã Hội

Chung tay với cộng đồng, thành viên KBO thể hiện sự sẻ chia yêu thương thông qua các hoạt động thực tiễn, đội CTXH KBO là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm đến cuộc sống xung quanh mình, góp sức dựng xây quê hương đất nước

Tấm Lòng Nhân Ái

Threads
3
Messages
4
Threads
3
Messages
4

Phòng truyền thống

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.
Top