• Hoang Đảo

Bài viết sai nội quy sẽ được chuyển ra hoang đảo trước khi bị loại hoàn toàn khỏi vùng đất KBO. Nếu thấy bài biết mình bị chuyển nhầm hãy liên hệ BQT để yêu cầu điều chỉnh.
There are no threads in this forum.
Top